Fotka je mŕtva / 19.03.2023, 16:50

Fotka je mŕtva / 19.03.2023, 16:50

Fotka je mŕtva (Andrej Balco)

19.3. 16:50
Dvojka
10 minutes

Je fotografia mŕtva? Odpoveď na otázku hľadá filmárka a fotografka Soňa Maletz medzi súčasnými slovenskými fotografmi. Séria približuje slovenskú fotografickú scénu, rozmanitosť fotografickej tvorby, tvorivé koncepty a spôsoby uvažovania umelcov, pre ktorých je fotografia hlavným nástrojom sebavyjadrenia. (RTVS)

More information

Episodes

Not available

Fotka je mŕtva / 26.03.2023, 16:35

26.3. 16:35, Dvojka, 15 minutes

Fotka je mŕtva / 26.03.2023, 16:35

Je fotografia mŕtva? Odpoveď na otázku hľadá filmárka a fotografka Soňa Maletz medzi súčasnými slovenskými fotografmi. Séria približuje slovenskú fotografickú scénu, rozmanitosť fotografickej tvorby, tvorivé koncepty a spôsoby uvažovania umelcov, pre ktorých je fotografia hlavným nástrojom sebavyjadrenia. (RTVS)

Not available

Fotka je mŕtva / 19.03.2023, 16:50

19.3. 16:50, Dvojka, 10 minutes

Fotka je mŕtva / 19.03.2023, 16:50

Je fotografia mŕtva? Odpoveď na otázku hľadá filmárka a fotografka Soňa Maletz medzi súčasnými slovenskými fotografmi. Séria približuje slovenskú fotografickú scénu, rozmanitosť fotografickej tvorby, tvorivé koncepty a spôsoby uvažovania umelcov, pre ktorých je fotografia hlavným nástrojom sebavyjadrenia. (RTVS)

About show

audio commentary, Slovak slo

Je fotografia mŕtva? Odpoveď na otázku hľadá filmárka a fotografka Soňa Maletz medzi súčasnými slovenskými fotografmi. Séria približuje slovenskú fotografickú scénu, rozmanitosť fotografickej tvorby, tvorivé koncepty a spôsoby uvažovania umelcov, pre ktorých je fotografia hlavným nástrojom sebavyjadrenia.


(RTVS)