INTERVIEW :24

INTERVIEW :24

19.3. 08:30
RTVS :24
30 minutes

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, Titulky

More information

About show

Slovak slo

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, Titulky