Komentáre dňa

Komentáre dňa

19.9. 20:20
RTVS :24
40 minút

Aktuálne témy z rôznych uhlov pohľadu. Moderovaná diskusia so zaujímavými hosťami. MP (Slovenská republika) Stereo, Premiéra, Titulky

Viac informácií

O programe

slovenčina slo

Aktuálne témy z rôznych uhlov pohľadu. Moderovaná diskusia so zaujímavými hosťami. MP (Slovenská republika) Stereo, Premiéra, Titulky