Téma dňa / 19.09.2023, 00:00

Téma dňa / 19.09.2023, 00:00

Téma

19.9. 00:00
TA3
30 minút

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Viac informácií

Epizódy

Dostupné o 6 dní
Epizóda

Téma dňa / 06.10.2023, 02:00

6.10. 02:00, TA3, 40 minút

Téma dňa / 06.10.2023, 02:00

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 6 dní
Epizóda

Téma dňa / 06.10.2023, 00:00

6.10. 00:00, TA3, 30 minút

Téma dňa / 06.10.2023, 00:00

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 5 dní
Epizóda

Téma dňa / 05.10.2023, 19:50

5.10. 19:50, TA3, 40 minút

Téma dňa / 05.10.2023, 19:50

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 5 dní
Epizóda

Téma dňa / 05.10.2023, 12:30

5.10. 12:30, TA3, 30 minút

Téma dňa / 05.10.2023, 12:30

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 5 dní
Epizóda

Téma dňa / 05.10.2023, 09:30

5.10. 09:30, TA3, 30 minút

Téma dňa / 05.10.2023, 09:30

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 5 dní
Epizóda

Téma dňa / 05.10.2023, 02:00

5.10. 02:00, TA3, 40 minút

Téma dňa / 05.10.2023, 02:00

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 5 dní
Epizóda

Téma dňa / 05.10.2023, 00:00

5.10. 00:00, TA3, 30 minút

Téma dňa / 05.10.2023, 00:00

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 4 dni
Epizóda

Téma dňa / 04.10.2023, 19:50

4.10. 19:50, TA3, 40 minút

Téma dňa / 04.10.2023, 19:50

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 4 dni
Epizóda

Téma dňa / 04.10.2023, 12:30

4.10. 12:30, TA3, 30 minút

Téma dňa / 04.10.2023, 12:30

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

Dostupné o 4 dni
Epizóda

Téma dňa / 04.10.2023, 09:30

4.10. 09:30, TA3, 30 minút

Téma dňa / 04.10.2023, 09:30

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik

O programe

slovenčina

Téma dňa je reláciou na pulze hlavnej udalosti dňa. Reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí. Moderátor: P. Bielik