Svätá omša zblízka

Svätá omša zblízka

19.3. 04:20
TV Lux
10 minutes

Liturgia je najvznešenejšia činnosť akej je človek schopný. Aby sme prežívali čo najhlbšie liturgiu, je potrebné rásť vo vzťahu ku Kristovi. Úvodný diel relácie “Svätá omša zblízka” prináša dôležité myšlienky o samotnej liturgii a jej všeobecnom význame pre život veriaceho človeka

More information

About show

slovensky

Liturgia je najvznešenejšia činnosť akej je človek schopný. Aby sme prežívali čo najhlbšie liturgiu, je potrebné rásť vo vzťahu ku Kristovi. Úvodný diel relácie “Svätá omša zblízka” prináša dôležité myšlienky o samotnej liturgii a jej všeobecnom význame pre život veriaceho človeka