Týždeň s ... farnosťou Košice - Juh

Týždeň s ... farnosťou Košice - Juh

19.9. 07:40
TV Lux
10 minút

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach

Viac informácií

O programe

slovensky

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach