Týždeň s ... farnosťou Košice - Juh

Týždeň s ... farnosťou Košice - Juh

19.9. 15:15
TV Lux
15 minút

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach

Viac informácií

O programe

slovensky

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach