Posvätné miesta kresťanskej viery:

Posvätné miesta kresťanskej viery:

19.9. 20:50
TV Lux
30 minút

Qsar el Yehud a miesto krstu. Qsar el Yehud. Kláštor sv. Jána Krstiteľa na rieke Jordán. Výnimočné a tajuplné miesto uprostred tisícov nášľapných mín. Miesto dýchajúce históriou, presiaknuté hlbokou vierou i krvou mučeníkov, poznačené vojnami a konfliktmi. Napriek tomu všetkému kláštor v hojnom počte navštevujú pútnici a je znamením nádeje do budúcna

Viac informácií

O programe

slovensky

Qsar el Yehud a miesto krstu. Qsar el Yehud. Kláštor sv. Jána Krstiteľa na rieke Jordán. Výnimočné a tajuplné miesto uprostred tisícov nášľapných mín. Miesto dýchajúce históriou, presiaknuté hlbokou vierou i krvou mučeníkov, poznačené vojnami a konfliktmi. Napriek tomu všetkému kláštor v hojnom počte navštevujú pútnici a je znamením nádeje do budúcna