An Extra Something

An Extra Something

21.3. 21:30
TV Noe
70 minutes
2018
Slovakia Documentary

Tento dokumentárny film tematizuje cez portrét trinásťročnej Dorotky problém všeobecnej akceptácie ľudí s Downovým syndrómom a spolužitia s nimi. Ide o osvetovo ladený dokument, ktorý okrem nastoľovania základných otázok týkajúcich sa problematiky plní aj funkciu exemplárne pozitívneho príkladu, ktorý nás informuje, čo môžeme očakávať a ako by sme sa mali zachovať v prípade, že sa stretneme s ľuďmi s týmto postihnutím v reálnom živote. Dokumentaristi zvolili nenásilnú a emočne pôsobivú formu založenú na výpovediach protagonistky, jej rodiny a okolia, aby sprostredkovali túto tému širokej verejnosti. Niečo naviac presviedča, že takéto spolužitie obohacuje a je pre spoločnosť prínosom.(Art Film Fest)

More information
Record

About show

Czech
2018
Slovakia Documentary

Tento dokumentárny film tematizuje cez portrét trinásťročnej Dorotky problém všeobecnej akceptácie ľudí s Downovým syndrómom a spolužitia s nimi. Ide o osvetovo ladený dokument, ktorý okrem nastoľovania základných otázok týkajúcich sa problematiky plní aj funkciu exemplárne pozitívneho príkladu, ktorý nás informuje, čo môžeme očakávať a ako by sme sa mali zachovať v prípade, že sa stretneme s ľuďmi s týmto postihnutím v reálnom živote. Dokumentaristi zvolili nenásilnú a emočne pôsobivú formu založenú na výpovediach protagonistky, jej rodiny a okolia, aby sprostredkovali túto tému širokej verejnosti. Niečo naviac presviedča, že takéto spolužitie obohacuje a je pre spoločnosť prínosom.(Art Film Fest)

Creators

Ľubica Čekovská, Palo Kadlečík, Martin Šenc